REZULTATELE FINALE

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ
 DUILIU ZAMFIRESCU VRANCEA

 COMISIILE DE EXAMEN

  Nr. 609/19  Aprilie 2016

 

REZULTATELE   FINALE

la examenele de promovare în grade şi trepte profesionale,
organizate la Biblioteca Jud. „D.ZAMFIRESCU” Vrancea,
în data de : 14  Aprilie 2016

AFIŞAT ASTĂZI  :  19.04.2016

Nr. crt.

Numele  şi  prenumele

Functia  Grad/Treapta

Serviciul/
Biroul/
Compartim.

Punctaj final
Nr.puncte
(media aritmetică )

Rezultatul

1

STOEAN LUCIANA

Bibliotecar
Gr.IA (S)

Serviciul “Achiziţii – Prelucrarea colecţiilor, Informatizare”

92

PROMOVAT

2

CHIRILĂ MARIANA

Bibliotecar
Gr.IA (S)

Biroul “Comunicarea colecţiilor – COPII şi TINERET

92

PROMOVAT

3

FĂCĂOARU

ADA-ROXANA

Bibliotecar
Gr.IA (S)

Biroul “Comunicarea colecţiilor- COPII şi TINERET

92

PROMOVAT

4

ŢIGLEA ADRIAN

Bibliotecar
Gr.IA (S)

Compartimentul
Relaţii Publice şi Marketing

96

PROMOVAT

5

MIHALACHE FLORENTINA-ALINA

Bibliotecar-arhivist
Gr.II (SSD)

Biroul
Com. colecţiilor – ÎMPRUMUT  LA DOMICILIU,  Periodice

91

PROMOVAT

6

MOŞESCU CLAUDIA

Bibliotecar
Treapta IA(M)

Biroul “Comunicarea colecţiilor – ÎMPR.  LA DOMICILIU,  Periodice

86

PROMOVAT