Anunț

ANUNT privind REZULTATELE  examenelor de promovare în grade si trepte profesionale, oraganizate de Biblioteca Judeteana „DUILIU ZAMFIRESCU Vrancea,

în data de : 31.08.2016 (proba scrisă), pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

– Bibliotecar  Gr. IA   –  studii superioare  (2 posturi) la Serviciul  “ACHIZIŢII – PRELUCRAREA COLECŢIILOR,  INFORMATIZARE” ;

– Bibliotecar  Gr. IA   –  studii superioare  (1 post) la  Biroul “Comunicarea colecţiilor – SALĂ LECTURĂ ” ;

– Bibliotecar  Gr. IA   –  studii superioare  (2 posturi) la Biroul “Comunicarea colecţiilor – ÎMPR. LA DOMICILIU,   Periodice” ;

– Bibliotecar  Gr. IA   –  studii superioare  (1 post) la Biroul  “Comunicarea colecţiilor- COPII şi TINERET” ;

– Economist  Gr.IA     –   studii superioare – şef birou (1 post )la Biroul “Contabilitate, Resurse umane, Administrativ”

 

REZULTATE  – proba scrisă

 

la examenele de promovare în grade şi trepte profesionale,

organizate la Biblioteca Jud. „D.ZAMFIRESCU” Vrancea,

în data de : 31.08.2016

 

           AFIŞAT ASTĂZI  :  01.09.2016,  ora:  13,00

 

Nr. crt. Numele  şi  prenumele Functia  Grad/Treapta

 

Punctaj obtinut la

proba scrisă

Nr.puncte

(media aritmetică )

Rezultatul
1 Fodolică  Nicoleta Bibliotecar  Gr.IA (S) 92 PROMOVAT
2 Onu-Postică Mihaela Bibliotecar  Gr.IA (S) 92 PROMOVAT
3 Greculescu Mariana Bibliotecar  Gr.IA (S) 92 PROMOVAT
4 Cristea Liliana Bibliotecar  Gr.IA (S) 92 PROMOVAT
5 Răduţa Geta Bibliotecar  Gr.IA (S) 92 PROMOVAT
6 Pleşcan Cătălina Bibliotecar  Gr.IA (S) 92 PROMOVAT
7 Rotaru Gabriela Economist Gr.IA (S) 92 PROMOVAT