ANUNȚ

ANUNT privind REZULTATELE  FINALE  ale examenelor de promovare in grade si trepte profesionale, oraganizate de Biblioteca Judeteana „DUILIU ZAMFIRESCU Vrancea,

in data de : 14.04.2016 (proba scrisa), pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

 

Bibliotecar  Gr. IA   –  studii superioare  (1post)

la Serviciul  “ACHIZIŢII – PRELUCRAREA COLECŢIILOR, INFORMATIZARE” ;

Bibliotecar  Gr. IA   –  studii superioare  (2 posturi)

la Biroul “Comunicarea colecţiilor- COPII şi TINERET” ;

Bibliotecar  Gr. IA   –  studii superioare  (1 post)

la Compartimentul “Relaţii Publice şi Marketing” ;

Bibliotecar-arhivist  Gr. II   –  studii  superioare de scurtă durată  ( 1post)  si

Bibliotecar  Tr. IA    –  studii  medii        (1post)

la Biroul “Comunicarea colecţiilor – ÎMRUMUT  LA DOMICILIU,  Periodice” ;

 

 

REZULTATELE   FINALE

 

la examenele de promovare în grade şi trepte profesionale,

organizate la Biblioteca Jud. „D.ZAMFIRESCU” Vrancea,

în data de : 14 aprilie 2016

 

           AFIŞAT ASTĂZI  :  18 aprilie 2016,  ora:  11,00

 

Nr. crt. Numele  şi  prenumele Functia  Grad/Treapta

 

Punctaj obtinut la

proba scrisa

Nr.puncte

(media aritmetică )

Rezultatul
1

STOEAN LUCIANA

Bibliotecar

Gr.IA (S)

92 PROMOVAT
2

CHIRILĂ MARIANA

Bibliotecar

Gr.IA (S)

92 PROMOVAT
3

FĂCĂOARU

ADA-ROXANA

Bibliotecar

Gr.IA (S)

92 PROMOVAT
4

ŢIGLEA ADRIAN

Bibliotecar

Gr.IA (S)

96 PROMOVAT
5

MIHALACHE FLORENTINA-ALINA

Bibliotecar

Gr.II (SSD)

91 PROMOVAT
6

MOŞESCU CLAUDIA

Bibliotecar

Treapta IA(M)

86 PROMOVAT