Repere istorice

BIBLIOTECA JUDEȚEANÃ „DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA

Scurt istoric

 

             Un secol și ceva a trecut de când locuitorii Focșaniului și-au înregistrat în serie existența unor societăți culturale. În 1879, avem cunoștință că în Focșani oamenii își hrăneau sufletul prin acțiuni cu caracter cultural.

            În 1881 au fost atestate primele împrumuturi publice de carte. La 26 august 1907, ia ființă Cercul Studenților Putneni. Această societate culturală a tineretului universitar din fostul județ Putna începe să desfășoare o activitate susținută în direcția strângerii unor fonduri bănești necesare procurării de cărți pentru bibliotecă. >>

            Biblioteca Studenților Putneni, înființată în 1906 va fi transformată în 1910 în Biblioteca Publică Focșani. Studenții putneni s-au dovedit a fi deosebit de stăruitori pentru realizarea scopului propus, căci în Buletinul Studenților Putneni pentru perioada 26 august 1907 – 1 august 1909, erau înregistrate următoarele: „Bibliotecile publice sunt singurul mijloc de cultură; cartea singura cale spre lumină; primul obiectiv era necesitatea unei biblioteci în Focșani. Se face o mică prezentare a vieții culturale pe care o trăiau urmașii lui Varlaam și ai ținuturilor mioritice; este amintit un cerc cultural Milcovul, care edita broșuri populare; un teatru Lupescu; 5-6 librării.” ( Arhivele Naționale
Vrancea, Fond 261, Biblioteca Publică a orașului Focșani (1922- 1940), Statutele Bibliotecii Publice, cap. I, art. I, 1922, p. 13)

            În 1909, în bibliotecă se aflau 2200 de volume și broșuri cuprinzând toate ramurile științei, filozofiei, istoriei, teatrului, nuvele, proză, romane. Din cele 2200 de volume, 1957 sunt opere românești, 230 franțuzești, 10 germane, 1 italiană, 1 latină și un volum ebraic. Cărțile donate sunt în număr de 2065, iar restul de 135 sunt cumpărate din fondul cercului. Biblioteca primește în abonament gratuit 19 reviste și 7 ziare.

           Documentele semnalează o serie de oameni, cetățeni, care au privit cu interes acțiunea cercului, au donat cărți pentru constituirea bibliotecii. Printre aceștia s-au numărat N. Iorga, A. D. Xenopol, C. Rădulescu – Motru, Dr. Mina Minovici, poetul și prozatorul focșănean Ion Ciocârlan.

            Între anii 1916 – 1921, din cauza războiului, biblioteca este închisă. La 1 ianuarie 1922 se reia activitatea și are loc Adunarea Generală, unde, comitetul de organizare prezintă un proiect de Statut al Bibliotecii Publice a orașului Focșani.

            Biblioteca este „pusă sub proteguirea Primăriei, și era o asociație culturală care își propune înființarea și mărirea bibliotecii – punerea ei la îndemâna unui cât mai mare număr din toate straturile orășenești, înființarea unui muzeu etnografic putnean, ținerea de șezători, expoziții, conferințe”. (Arhivele Naționale Vrancea, Fond 261, Biblioteca Publică a orașului Focșani (1922- 1940), Statutele Bibliotecii Publice, cap. I, art. 2, 1922, p. 3)

            În 1928 Biblioteca Publică a orașului este transformată în Biblioteca și Muzeul Ateneului Popular din Focșani, care avea ca scop ,,înființarea unui muzeu permanent etnografic și științific regional, colaborarea între asociațiile culturale din localitate, a comitetelor școlare și a tuturor persoanelor iubitoare de cultură”. (Arhivele Naționale Vrancea, Fond nr. 8, Primăria orașului Focșani, vol. III, dosar 21, 1930, fila 3)

            Cel de-al doilea război mondial înseamnă o nouă încercare pentru bibliotecă, deoarece în aprilie 1944 este închisă și evacuată și astfel se pierde un număr important de cărți. Își va relua activitatea abia în septembrie 1945, în locul Ateneului Popular.

            În anul 1951 se constituie rețeaua bibliotecilor publice de stat din România și biblioteca noastră va funcționa neîntrerupt, sub diferite denumiri: Biblioteca Regională Putna, Biblioteca Raională Focșani, Biblioteca Județeană Vrancea și în sfârșit, Biblioteca Județeană ,,Duiliu Zamfirescu”.

            Trebuie amintit faptul că Biblioteca Publică a orașului Focșani a fost, în anii 1960, prima bibliotecă în care s-a introdus accesul liber la raft. Tot atunci Sediul Central al bibliotecii s-a mutat în clădirea din strada M. Kogălniceanu nr. 12, în care funcționează și astăzi, ca urmare a efortului și devotamentului seriilor de bibliotecari și directori ai acestui edificiu.

            În 1950 se înființează Secția Pentru Copii și Tineret, (spațiul a fost reamenajat și modernizat prin fonduri PHARE și inaugurat în anul 2007), având și o MiniLudotecă și un spațiu destinat Bibliotecii Estivale, care se deschide pentru micii cititori, la 1 Iunie al fiecărui an.

            În 1986 se înființează o filială – Filiala Sud, care amenințată cu evacuarea, în 2001 se mută într-un alt spațiu situat la parterul unui bloc de locuințe în care funcționează și astăzi și care are un caracter enciclopedic, deservind practic cel mai mare cartier al municipiului Focșani.

            În anul 2004 Biblioteca Județeană Vrancea, deschide o filială la Chișinău odată cu sărbătorirea anului Ștefan cel Mare, de altfel acesta fiind și numele  bibliotecii – Filiala Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău, Republica Moldova.

            Centrul de limbi străine a fost deschis publicului vrâncean în anul 2008, în urma donației de carte în limba engleză a Fundației „A Thousand Books” SUA.

            Trăind aceeași istorie cu a orașului, Biblioteca Județeană ,,Duiliu Zamfirescu” din Focșani este astăzi cea mai reprezentativă și solicitată bibliotecă a municipiului și a județului Vrancea. Din anul 1981 aceasta poartă numele scriitorului, publicistului și diplomatului român Duiliu Zamfirescu (1858 – 1922), născut pe aceste meleaguri.

            Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea deține astăzi un număr de 192.750 de documente de carte curentă, carte veche și tradițională, cărți de referință în limba română și limbi de circulație internațională, la care se adaugă colecțiile de periodice și 2.018 documente audio-video, reprezentând CD-uri, CD-ROM-uri, DVD-uri, casete audio și video. Accesul liber la raft este asigurat în proporție de 60% din colecțiile destinate împrumutului la domiciliu din cauza lipsei dramatice de
spațiu.

            În perioada de referință 2004-2008, au beneficiat de serviciile publice de lectură 20.567 de cititori, a căror pondere o reprezintă categoria elevi/studenți – 71% din totalul utilizatorilor înscriși. Frecvența de utilizare a Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a fost de 108.812, din care: 69.093 vizite la bibliotecă pentru împrumutul/consultarea documentelor; 9.800 vizite on-line; 19.800 vizite pentru servicii electronice; 619 vizite colective – reprezentând 15.475 de vizitatori; 9.500 vizite în scop educativ și de loisir. Au fost împrumutate la domiciliu și la sălile de lectură 146.820 documente.

          Biblioteca este dotată cu 56 de calculatoare aflate în rețea din care 33 de calculatoare utilizează următoarele module ale programului specializat de bibliotecă TINLIB: OPAC, Circulație, Rapoarte, Catalogare, iar 23 de calculatoare sunt cu acces gratuit la internet pentru utilizatorii sălilor multimedia. Biblioteca dispune de tehnologie IT – imprimante, scaner, dispozitive de proiecție, înregistrare și audiție. La Sala de lectură cititorii pot consulta programul Lex Expert.

          Din anul 2003, biblioteca are propria pagina web: www.bjvrancea.ro care conține și un catalog on-line cu o bază de date cuprinzând aproape 90% din totalitatea colecțiilor.

          În anul 2007 s-a deschis la Secția pentru copii și tineret, „Sala multimedia” care oferă cititorilor internet gratuit și documente audio-video. Sediul central beneficiază din anul 209 de o „Sală de acces la internet și servicii multimedia”. Tot din anul 2009, Centrul de limbi străine a beneficiat prin bunăvoința donatorului principal, Clubul Rotary „Varana” Focșani, de o sală multimedia dotată cu mobilier și computere complet echipate pentru a răspunde numeroaselor solicitări.

          Inițiate de bibliotecă sau desfășurate în colaborare ori în parteneriat cu diferite instituții și organizații, serviciile culturale consolidează sistemul de relații interinstituționale ale bibliotecii, deschid oportunități pentru noi piețe lectoriale, pentru atragere de fonduri extrabugetare, posibilități de donații, ș.a. Multe dintre aceste servicii au luat amploare și s-au transformat în programe și proiecte anuale devenind o tradiție și contribuind la consolidarea imaginii instituției în comunitate și la fidelizarea sau atragerea de noi utilizatori. Dintre acestea amintim:

TÂRGUL DE CARTE aflat în anul 2008 la a VI-a ediție
DUILIU ZAMFIRESCU – ZIUA PORȚILOR DESCHISE

BIBLIOTECA DE VACANȚĂ – comunicarea colecțiilor în spații și forme neconvenționale

BIBLIOTECA DĂRUIEȘTE  – activități de premiere a publicului, a donatorilor, a sponsorilor, a utilizatorilor fideli și a colaboratorilor, de sensibilizare a  publicului și a organizațiilor față dec arte, bibliotecă, lectură

BRIDGES ACROSS CULTURE: Punți peste cultură – proiect cultural și educativ în colaborare cu organizații reprezentative ale minorităților etnice, culturale și religioase din Vrancea și România

BIBLIOVACANȚA: Program de vacanță pentru copii și adolescenți desfășurat în vacanța de vară

Lansări de carte, expoziții și întâlniri cu diferite personalități ale culturii vrâncene și românești

Cluburi (oferite gratuit tuturor cititorilor indiferent de vârstă) :

    • Centrul de limbi străine

–      Club de engleză

–     Club de franceză

–     Club de pictură

–     Club de cinematografie

  • Secția pentru copii și tineret

–     Clubul de lectură

–     Clubul de pictură

–     Clubul de fotografie

–     Club de internauți

–     Club de joc și joacă